RODO – GDPR – DSGVO

Ochrona Danych Osobowych RODO

Zadbaj o bezpieczeństwo

Inspektor Ochrony Danych IOD

Oferujemy m. in. określenie celów przetwarzania danych osobowych wykonywanie czynności Inspektora Ochrony Danych spoza zakładu pracy - powołanie funkcji IOD. Współpraca z GIODO/UODO.

Kluczowe Zabezpieczenia

Konsultacje w sposobie dobierania rozwiązań zabezpieczania danych. Ocena skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych.

Dokumentacja RODO

Oferujemy m. in. przygotowanie nowych lub dostosowanie obecnych polityk oraz procedur pod kątem wymogów RODO. Przygotowanie nowych klauzul zgód. Przygotowanie rejestru naruszeń ochrony danych osobowych. Powierzenie przetwarzania danych.

Analiza dokumentów

Identyfikacja kategorii danych i ich wrażliwości. Określenie celów przetwarzania danych osobowych.

Close Menu