PPOŻ – Fire Safety – Brandschutz

Ochrona Przeciwpożarowa

Szkolenia PPOŻ – Gdynia

Jesteśmy jednostką organizacyjną uprawnioną do prowadzenia szkoleń m.in. z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Organizowane przez nas kursy to doskonałe rozwiązanie dla przedsiębiorców, którym zależy na odpowiednim przygotowaniu i przeszkoleniu swoich pracowników. W przystępny sposób uczymy zasad prawa pracy, a także przeciwdziałania oraz reagowania w sytuacji powstania pożaru. Pomagamy wybrać i zainstalować odpowiedni do miejsca pracy sprzęt gaśniczy. Nasza kadra doświadczonych instruktorów dzieli się również wiedzą praktyczną dotyczącą prawidłowego użycia sprzętu gaśniczego i ratowniczego.

Usługi PPOŻ na najwyższym poziomie – firma Q-HSE z Gdyni zaprasza

Wykonujemy dokładne i specjalistyczne dokumentacje np. Operaty Przeciwpożarowe, Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego czy Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem. Do współpracy zachęcamy Klientów z Gdyni, Gdańska, a także okolicznych miejscowości – Tczewa, Słupska, Kościerzyna czy Starogardu Gdańskiego. Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO

Bierne Systemy Zabezpieczeń Przeciwpożarowych

Zajmujemy się wykonywaniem biernych systemów zabezpieczeń - przejścia przeciwpożarowe, dylatacje, przewody, rury. Chcesz zabezpieczyć swój obiekt z nami? polecamy produkty certyfikowane największych dostawców na rynku!

Kontrole i nadzory

Nadzór nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym w firmie lub pracami pożarowo niebezpiecznymi na terenie twojej firmy.

Dokumentacje

Wykonujemy dokładne i przejrzyste:
- Operaty przeciwpożarowe (OP),
- Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP),
- (OZW) Ocena Ryzyka Wybuchu,
- Ocenę Ryzyka Zagrożenia Wybuchem (ORZW),
- Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i czasie trwania imprezy masowej.

Szkolenia

Oferujemy szkolenia przeciwpożarowe dla osób wyznaczonych do ewakuacji i zwalczania pożarów. Szkolenia praktyczne z użycia gaśnic z wykorzystaniem trenażerów. Szkolenia specjalistyczne ATEX.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Opinie, operaty, audyty, ekspertyzy z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i wybuchowego ATEX.

Sprzęt i zabezpieczenia

Dobieramy podręczny sprzęt gaśniczy dopasowany do państwa zakładu oraz pomagamy w jego prawidłowym rozmieszczeniu. Współpracujemy z konserwatorami oraz dostawcami sprzętu ppoż. Pomagamy wyborze i montażu systemów przeciwpożarowych.